Email a emailová konference

Zůstává otázkou, zda email vůbec citovat. Jedná se přece jen o čistě osobní formu komunikace a není možné citaci ověřit třetí osobou. Stojí proto za úvahu, zda není lepší citovat email pouze v textu, a dovoluje-li to charakter zprávy, přiložit originální dokument jako přílohu. Jiná situace nastává u zpráv ve veřejných emailových konferencích.

Jak píše PhDr. Pavel Šustr ve svém emailu ze dne 28. 7. 2010 „Domnívám se, že…“

MODEL, Josh. NCBI Blast Report – Expect(2). In: BIO-SOFTWARE/bionet.software [newsgroup]. Wed Mar 22 19:03:14 EST 2006 [cit. 2008-12-22]. Dostupné z: bio-soft@net.bio.net. Dostupné také z: http://www.bio.net/bionet/mm/bio-soft/2006-March/024540.html

Wikipedie

Při výběru literatury pro svou práci se raději vyhněte online encyklopedii Wikipedie. Ačkoli má Wikipedie nepopíratelné klady, z odborného hlediska převažují negativa.

Proti: Wikipedie není považována za odborný pramen. Její obsah se rychle mění, takže mnohdy by citace z Wikipedie již nebyla zpětně dohledatelná. Obsah na Wikipedii navíc může vytvářet a upravovat opravdu jakýkoliv uživatel internetu, takže je velmi těžké posoudit kvalitu a relevanci informací.

Pro: Mnozí hovoří o vysoké kvalitně mnohých článků na Wikipedii, které dokonce předčí
i Britanicu. Wikipedie je také zdrojem, na který je nejvíce odkazováno (proto se ve výsledcích vyhledávání zobrazuje na předních pozicích). Wikipedie je aktuální a poměrně rozsáhlá.

Wikipedii lze použít jako zdroj pro orientaci v tématu, ale raději z ní necitujte. K problematice citování z Wikipedie se ve svých blozích vyjadřují Miloš Čermák a Jan Berwid-Buquoy. Navzdory tomu přece jen můžeme nabídnout příklad citování článku ve Wikipedii.

Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 25. 4. 2011 [cit. 2011-05-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Citace