Shrnutí

 

Výhody:

-          Bezplatný přístup pro UTB.

-          Dostupný z jakéhokoliv počítače s připojením k internetu.

-          Intuitivní prostředí.

-          Integrace některých katalogů českých knihoven včetně Knihovny UTB.

-          Přímé propojení s Web of Science a ResearcherID

Nevýhody:

-          Absence normy ČSN ISO 690.

-          Nemožnost vytvářet podskupiny k existujícím skupinám.

 

Textová verze kurzu EndNoteBasic: word, pdf