EndNote  a Microsoft Word

Propojení Vašeho uživatelského účtu na EndNote Basic a Wordu je možné po instalaci doplňku „Cite while you write“.

Doplněk „Cite while you write“ v Microsoft Word

Pokud píšete ve Wordu nějaký text, pomocí doplňku „Cite while you write“ a tlačítka „Insert Citations“ do něj můžete lehce vkládat odkazy a bibliografické citace z Vašeho EndNote Basic účtu.
A to opět ve Vámi vybraném citačním stylu. Citační styl použitých záznamů lze kdykoliv změnit, editovat apod. V části „Edit Citations“ je například možné doplnit odkaz na záznam o strany.

Text ve Wordu doplněný o citace