Tvorba bibliografií

Tvorba bibliografií je možná v záložce „Bibliography“ ve složce „Format“. Bibliografii je možné vytvořit buď ze záznamů v určité skupině nebo ze všech záznamů. V nabídce je řada citačních stylů, bohužel však chybí česká norma ČSN ISO 690, která je u nás vyžadována pro psaní závěrečných kvalifikačních prací. Je zde však originální anglická verze této normy ISO 690.

Bibliografii lze vygenerovat ve formátu RTF, HTML nebo TXT. Lze ji také ihned odeslat
e-mailem, vytisknout nebo uložit.

Možnosti tvorby bibliografií