Vytvoření nového záznamu

Poslední možností je manuální vytvoření nového záznamu. Můžete si zvolit typ záznamu „Reference type“, např. „Book“, „Journal Article“ apod. Různé typy dokumentů obsahují různá vyplňovací pole. Jiná pole obsahuje kniha a jiná např. mapa. Neexistují žádná povinná pole. Tedy záleží na Vás, která vyplníte.

Vytvoření nového záznamu