Záznamy se automaticky přesunou do složky „Unfiled“. Z této složky si můžete záznamy přesunout do již existujících tematických skupin nebo můžete vytvořit novou skupinu.

 

Možnosti organizace nově importovaných záznamů