Získávání bibliografických záznamů
Přímý export

Nejjednodušší způsob získání bibliografických záznamů na uživatelské konto je jejich přímý export z online databáze. To je možné například z databází Web of Science nebo databází dostupných na platformě Ebscohost.

V databázi Web of Science si můžete vybrané záznamy jednoduše označit a kliknutím
na záložku „Send to my.endnote.com“ uložit na své uživatelské konto.

Export záznamů z Web of Science