Učitelství pro SŠ 23.3.2013

Klasifikovaný zápočet proběhne v pátek 24.5 ve 14:00 ve 4.patře knihovny. Trvat bude maximálně 30 minut. Cílem je, aby udělali všichni. Bude se jednat o písemný test, jak s možnostmi abc tak s vypsáním odpovědi, – na dva řádky vlastními slovy.
Přihlašte se na zápočet všichni, pokud nebudete moci přijít, tak se mi ozvěte, náhradní termín až do konce zkouškového není problém.

 

Test bude zaměřen na následující pojmy:
theses, DUM, Smart board, mentální mapa, bibliografická citace, licence Creative Commons, Wikimedia, LMS, Vzdálený přístup, rešerše, Xerxes, E-kniha, MVS, webinář. Pojmy naleznete na webových odkazech níže. Nebudu chtít přesné definice ani názvy webových stránek. Jde o to, abyste věděli, co to je a jak, nebo k čemu se to využívá.

Zdroje v pdf         Zdroje WORD

Čtyři studenti se před zkouškou vydali na chatu na chlastačku. Samozřejmě přípravu na zkoušku podcenili. V pondělí ráno před zkouškou chtěli zachránit to, co se ještě dalo. Zavolali tedy profesorovi s omluvou, že u auta píchli kolo, mají defekt, a asi nestihnou zkoušku. Profesor, správný člověk, jim vyhověl a zkoušku o dva dny odložil. Studenti se na posunutý termín připravili vzorně.
Profesor je rozsadil do 4 místností a rozdal jim zadání se dvěma otázkami. První, za 10 bodů, byla z učiva a byla jednoduchá. Druhá, za 90 bodů, zněla: Které kolo?