Ocitujte tyto elektronické seriálové publikace. Správnost svých citací si můžete ověřit po kliknutí na ikonu „Řešení“.

Inflow: Information journal [online časopis]. 2008- [cit. 2011-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/Inflow: Information journal [online časopis]. 2010, roč. 3 , no. 7 [cit. 2011-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ejournal/show/1/_/37 nebo Inflow: Information journal [online časopis]. 2010, 3(7) [cit. 2011-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ejournal/show/1/_/37

SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 7 [cit. 2011-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani. nebo SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, 3(7) [cit. 2011-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani

Linguistica ONLINE [online časopis]. Brno: Masaryk University. Department of Linguistics and Baltic Languages, 2006- [cit. 2010-08-06]. ISSN 1801-5336. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/linguistica/ 

Linguistica ONLINE [online časopis]. Brno: Masaryk University. Department of Linguistics and Baltic Languages, 2009, iss. 10 [cit. 2010-08-06]. ISSN 1801-5336. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/issues/issue-010.pdf 

NEVES, Ana Cristina. Young learners and phonological variation in the Portuguese mesolect of Cape Verde. Linguistica ONLINE [online]. December 21, 2009, iss. 11 [cit. 2010-08-06]. ISSN 1801-5336. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/neves/nev-001.pdf