Další příklady citací

Filmy, videa a televizní vysílání

Na vytvoření většiny filmů, videí a televizního vysílání se společně podílí mnoho jedinců, z nichž žádný nemá dominantní roli. Proto se na prvním místě uvádí název, režisér a další se uvádějí jako vedlejší tvůrci. Role režiséra je dominantní a uvádí se jako tvůrce pouze tehdy, je-li jasně odpovědný za intelektuální obsah citovaného díla. U filmů je preferovaným datem rok uvedení v zemi produkce. U vysílání se obvykle udává i přesný čas.

Black Swan [film]. Directed by Darren AROFONSKY.
HENDERSON, David. Reith lectures. BBC Radio, 3 and 4 Nov. – Dec. 1985.
Iné svety [film]. Scenár a réžia Marko ŠKOP. 2006.
Inception [film]. Directed by Christopher NOLAN. USA: WarnerBros. Pictures, 2010.

U dílu v rámci seriálového pořadu by mělo být uvedeno i číslo řady a epizody, název epizody, vysílající organizace, kanál a úplné datum. Vše se vypisuje ve tvaru, v jakém je uvedeno v citovaném zdroji. Je žádoucí uvést tvůrce seriálového pořadu (např. režiséra), pokud byl např. natočen remake (novější přepracování).

Znamení koně, epizoda 13, Chuchle. TV, ČT 1. 6. května 2011.
Události. TV, ČT 1. 15. února 2010. 19:00.
Hovory o vědě. Radio, ČRo 6. 19. srpna 2011, 19:30

Jednotlivé části pořadu by měly být citovány jako příspěvky (např. interview).


TATCHER, Margaret. Interview. In: Six O’Clock News. TV, BBC 1, 29 January 1986, 18:23. PŘIBÍK, Petr. Interview. In: Studio ČT24. TV, ČT24, 2. května 2011, 13:08.