Elektronické periodikum

Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Vydavatel, Datum publikování, Číslování [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

Elektronické periodikum jako celek
JEP: the journal of electronic publishing [online časopis]. Ann Arbor (Michigan, USA): University of Michigan Press, 1995-  [cit. 2011-08-05]. ISSN 1080-2711. Dostupné z: http://www.press.umich.edu/jep/

Jedno číslo elektronického periodika
JEP: the journal of electronic publishing [online časopis]. Ann Arbor (Michigan, USA): University of Michigan Press, 2010, vol. 13, no. 1 [cit. 2011-08-05]. ISSN 1080-2711. Dostupné z: http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?type=simple;
c=jep;cc=jep;rgn=publications;q1=3336451.0013.1*
nebo varianta s typografickám odlišením 13(1)

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Vydavatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.

Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat.  

SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 7 [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani nebo SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, 3(7) [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani

FOX, Justin a Richard VAN WEELDEN. Costly transparency. Journal of Public Economics [online]. February 2012, vol. 96, iss. 1-2, s. 142-150 [cit. 2012-02-29]. ISSN 0047-2727. Dostupné z: doi: 10.1016/j.jpubeco.2011.08.007 nebo varianta s typografickám odlišením 96(1-2), 142-150