Umístění odkazu na bibliografickou citaci v textu

Níže nabízíme několik příkladů, kam je možné umístit odkaz na bibliografickou citaci v textu. Modře je zvýrazněno to, co je považováno za citaci při různém umístění odkazu. Citováno je z článku v el. časopise. Jedná se o jednu z možných variant. Vždy je vhodnější uvádět odkaz v kulaté závorce výhradně před tečkou, která ukončuje větu. Nevypadá dobře, pokud se tečka zapíše před citaci, pak tam vzniká nepěkné vakuum před další větou.

Přímá citace (označená uvozovkami):
Nacházíme se v postmoderním věku, společnost se stává tzv. informační. To přináší také nové nároky na schopnosti člověka a vzdělávání. „Proto je potřeba, aby člověk dneška, má-li mít šanci uplatnit se jak na trhu práce, tak ve společnosti, oplýval takovými vlastnostmi, které upotřebí bez ohledu na obor, ve kterém zrovna pracuje nebo zemi, ve které právě žije. Musí být připraven pružně a aktivně reagovat na proměny společnosti a poptávku trhu“ (Srbecká, 2010).

Parafráze (autor zmíněn v textu):
Srbecká (2010) klade důraz na to, že v současnosti je třeba, aby vzdělávání pružněji reagovalo na probíhající změny ve společnosti a požadavky doby. Kromě memorování je důležité získávat potřebné kompetence také prožitkem. S tímto tvrzením plně souhlasím.

Parafráze:
PŘEDCHOZÍ TEXT
Nacházíme se v postmoderním věku, společnost se stává tzv. informační. To přináší také nové nároky na schopnosti člověka a vzdělávání. Je třeba, aby vzdělávání pružněji reagovalo na probíhající změny ve společnosti a požadavky doby. Kromě memorování je důležité získávat potřebné kompetence také prožitkem (Srbecká, 2010).
NÁSLEDUJÍCÍ TEXT

Parafráze:
Nacházíme se v postmoderním věku, společnost se stává tzv. informační. To přináší také nové nároky na schopnosti člověka a vzdělávání. Je třeba (Srbecká, 2010), aby vzdělávání pružněji reagovalo na probíhající změny ve společnosti a požadavky doby.