Typ Odkaz na bibliografickou citaci v textu Bibliografická citace
1 autor … tato teorie je stará několik desetiletí (Weinberg, 1998, s. 25).

Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)…

WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204-0700-6.
2 autoři … URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce 1994 (Hilse a Kothe, 2006, s. 4). HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, 2006. Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 90-6984-508-3.
3 autoři … jak bylo dříve představeno (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115). REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, 1989. Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN 978-0398055479.
mnoho autorů … tímto je způsobena bolest za krkem (Jull  et al., 2008, s. 205). JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN 978-0443100475.
bez autora … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné (Lesnický naučný slovník, 1994,
s. 755).
Lesnický naučný slovník, 1994. Praha: Agrospoj. ISBN 80-7084-111-7.
více děl jednoho autora ve stejném roce … když se na to podíváme z geografického hlediska (Dawkings, 1996a, s. 25-35; 1996b, s. 82-90). DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN 978-0393316827.DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN 978-0465069903.