Ocitujte tyto elektronické dokumenty. Správnost svých citací si můžete ověřit po kliknutí
na ikonu „Řešení“.

KONVALINKOVÁ, Blanka. Skvělá databáze na obzoru – kde vzít peníze? In: INFORUM 2010, 16. konference o profesionálních informacních zdrojích, 25.–27. května 2010, Praha: sborník [online]. Praha: Albertina income, ©2010 [cit. 2011-08-05]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2010/konvalinkova-blanka-1.pdf