Nápověda:

Anotace Úkol
Tip Řešení
Citace Příklad
Definice Literatura

Portál pro Vás připravili:

Mgr. Kamila Fabiánová (tutor) fabianova@k.utb.cz
Mgr. Pavel Holík (tutor) pholik@k.utb.cz
Ing. Ivan Masár (webmaster) imasar@knihovna.utb.cz
BcA. Lucie Zajíčková (grafika) studentka Ústavu vizuální tvorby info@luciezajickova.cz

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike