Ocitujte kapitolu v knize a příspěvek ve sborníku. Potřebné údaje získáte
z naskenovaných částí dokumentů a z katalogu knihovny UTB. Správnost svých citací si můžete ověřit po kliknutí na ikonu „Řešení“.

NOVÁK, Tomáš a Alžběta POKORNÁ. Peníze a manželství. Praha: Grada, 2007, 
s. 55-71. Kapitola IV. Hospodaření s rodinným rozpočtem. ISBN 978-80-247-1618-3,

PIVOŇKOVÁ, Věra. Antická fyziognomie. In: BLAŽEK, Vladimír a Radek TRNKA, ed. Lidský obličej: Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd. Praha: Karolinum, 2009, s. 16-26. ISBN 978-80-246-1556-1.

(Vladimír Blažek a Radek Trnka jsou uvedeni jako tvůrci zdrojového dokumentu, neboť jsou jmenovitě uvedeni jak na obálce, tak na titulním listě a lze tedy říci, že jsou významnými editory.)

HEJTMÁNEK, Miloš a Karel ŠTULÍK. Úvod do elektroanalytických metod. In: Analytická příručka. 4. upravené vydání. Praha: SNTL, 1988, s. 377-421.