Grafická díla

Na tvorbě grafického materiálu se může podílet několik osob. Pokud jsou jejich jména uvedena na citovaném zdroji, měla by být převzata včetně jejich rolí (např. malíř, rytec) a uvádí se jako vedlejší tvůrci. Je-li dílo (jeho reprodukce) součástí jiného dokumentu (např. Picassův obraz v publikaci Dějiny umění od Pijoana), cituje se jako příspěvek. V případě, že citujete grafické dílo jako samostatný objekt (např. obraz vystavený v galerii), uvádí se i lokace citovaného díla.

Flora dispensing her favours on theearth [rytina]. R. A. COSWAY, pinxit a T. WOOLNOTH, sculpsit.

VAN GOGH, Vincent. Jedlíci brambor [olej na plátně, 1885]. In: Paolo LECALDANO. Vincent van Gogh I: 1881-1888. Praha: Odeon, 1986, s. XII – XIII.

VINCI, Leonardo da. Mona Lisa [Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo] [olejomalba]. Paris: Musée du Louvre, Department of Paintings. INV. 779.

Grafické dílo jako samostatný objekt

Jméno tvůrce. Název díla: podnázev [Alternativní název] [Druh nosiče]. Další tvůrce. Místo uložení. Lokace.

Reprodukce grafického díla jako součást jiného dokumentu

Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla: podnázev [Alternativní název] [Druh nosiče]. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování svazku obsahující grafické dílo, Rozsah stran grafického díla, Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

DVOŘÁK, Karel. Sochař Jan Štursa [socha]. V: Praha: Národní galerie. Inventární číslo P 3598.

COUBERT, Gustave. Malířův ateliér [olej na plátně, 1855]. In: PIJOAN, José. Dějiny umění 11. Praha: Knižní klub, 2000, s. 124-125. ISBN 8024204495.