Ocitujte tyto příklady šedé literatury. Potřebné údaje získáte z naskenovaných částí dokumentů a z katalogu knihovny UTB nebo z digitálního repozitáře závěrečných prací na UTB DSpace. Správnost svých citací si můžete ověřit po kliknutí na ikonu „Řešení“.


SOVADINOVÁ, Irena. Informační zdroje pro pedagogiku [online]. Zlín, 2010 [cit. 2011-09-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10563/12668Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce PhDr. Ondřej Fabián.

BOROVIAN, Michal. Intenzita obrany z hlediska fyzikálního účinku techniky [online]. Zlín, 2009 [cit. 2011-09-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10563/10834. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav elektrotechniky a měření. Vedoucí diplomové práce Ing. Zdeněk Maláník. 

GAZDOŠ, František. Adaptive control of nonlinear multivariable systems: plant-parametrization approach. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2005. English doctoral theses. Supervizor Petr Dostál. ISBN 80-7318-279-3.

SVIT. Svit v číslech a dokumentech: 1894-1953. Zlín: Svit, [1956].