Ocitujte tyto monografie. Potřebné údaje získáte z naskenovaných částí dokumentů
a z katalogu knihovny UTB. Správnost svých citací si můžete ověřit po kliknutí
na ikonu „Řešení“.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. Psyché. ISBN 978-80-247-1998-3.

(Psyché je v tomto případě název edice. V knize je znak edice na titulním listě vpravo nahoře.)

CLOSE, Frank. Částicová fyzika. Přeložil Martin PETRÁSEK. Praha: Dokořán, 2008. Průvodce pro každého, sv. 10. ISBN 978-80-7363-160-4.

EARLE, Richard. The art of cause marketing: how to use advertising to change personal behavior and public policy. Cover and interior design by Monica BAZIUK. New York: McGraw-Hill, ©2000. ISBN 0-07-138702-1.

(V anglicky psaných publikacích často bývá místo roku vydání copyright.)

KAMPEN, N. G. van. Stochastic Processes in Physics and Chemistry. 3rd edition. Amsterdam: Elsevier, ©2007. ISBN 978-0-444-52965-7.