Ocitujte tyto elektronické dokumenty. Správnost svých citací si můžete ověřit po kliknutí
na ikonu „Řešení“.

MŠMT. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. ©2009 [cit. 2011-08-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/

ScienceDirect [online databáze]. Elsevier, ©2010 [cit. 2011-08-05].  Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/

COLLON, Dominique. Ancient Near Eastern art. Los Angeles: University od California Press, ©1995. ISBN 0-520-20307-0. Dostupné také z: http://books.google.com/books?id=RTGc9YH-C38C&lpg=PP1&dq=art&pg=PP1#v=onepage&q&f=false