Příspěvek v online sborníku

Stejný model citace jako u příspěvku do webového sídla.

DUDEK, Petr. Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 5.-6. února 2008: sborník příspěvků konference [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: http://www.insource.cz/pdf/2008/dudek-petr2.pdf

Pokud chcete citovat obrázky, doc nebo pdf dokumenty vystavené na internetu a další formáty online dokumentů, použijete stejný model citace, jako u webového sídla, stránky, nebo příspěvku do webového sídla (záleží na tom, zda je dokument nesamostatnou částí nebo příspěvkem). Pokud není formát dokumentu patrný z URL adresy, můžete informaci o formátu dát např. za datum citování.

CHAM, Jorge. Creativity in Engineering, Paper Submission Guidelines. Pilled Higher & Deeper: a grad student comic strip [online]. 2010-01-29 [cit. 2011-07-07]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=178