Informační technologie

Systém online http://www.systemonline.cz
Security portál http://www.security-portal.cz/
Data security management http://www.dsm.tate.cz/cz/

Automatizace

Portál pro automatizaci http://www.e-automatizace.cz/
Control Engineering http://www.controlengcesko.com/
Časopis Automatizace http://www.automatizace.cz/
Časopisy Automa, Elektro, Světlo http://www.odbornecasopisy.cz/?cil=home
ATP journal http://www.atpjournal.sk/
Control Global http://www.controlglobal.com/