Periodikum

(Ne)pravidelně vycházející publikace, jako jsou časopisy, noviny, ročenky apod.

Název periodika. Vedlejší název. Vydání. Místo publikování: Vydavatel, Datum publikování, Číslování. Standardní identifikátor (ISSN). Lokace. Poznámky.

Pozn. Pokud citujete tištěné periodikum, které má i elektronickou podobu, můžete informaci o dostupnosti a přístupu přidat za standardní identifikátor (Dostupné také z: URL adresa periodika).

Citace seriálu jako celku:
Molecular microbiology. Edited by Tony PUGSLEY. Oxford: Blackwell, 1987- . Vychází 6x ročně. ISSN 0950-382X. (Spojovník a mezera za datem prvního vydání znamená, že seriál stále vychází.)

Citace jednoho čísla:
CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1999, č. 12. ISSN 1210-0684. Dostupné také z: http://www.chip.cz/

Mnohem častěji se v praxi setkáte s citováním příspěvku v periodiku (např. článek v časopise). Kurzivou se zapisuje název periodika. Narozdíl od sborníku není nutné uvádět formulaci „In:“.

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název. Vydání. Místo publikování: Vydavatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku. Standardní identifikátor (ISSN). Poznámky.

Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat.

SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les – škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, roč. 87, č. 8, s. 26-27. ISSN 0322-9254. nebo SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les – škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, 87(8), 26-27. ISSN 0322-9254.