Pokud mají tvůrci stejnou roli, měli by být všichni uvedeni v bibliografické citaci. Pokud je tvůrců více, nebo nemají stejnou roli, píše se první tvůrce a přidává se zkratka et al. (= aj.). Jméno prvního tvůrce se píše v invertovaném pořadí, ostatní se mohou psát v přirozeném pořadí. Dva poslední se oddělují spojkou „a“.

KLEMEŠ, Jiří et al.
KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ.
BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ, ed.

U zdrojů, kde není jasný tvůrce nebo je více tvůrců a žádný z nich nemá dominantní roli (např. film), se údaj tvůrce vynechává a začíná se názvem dokumentu. Režisér, scénárista apod. jsou pak uvedeni jako vedlejší tvůrci. V případě sborníku, který sestavil významný editor, můžeme jej uvést jako tvůrce.

Pravidla českého pravopisu.
International Conference on Scientific Information.
Black Swan [film]. Directed by Darren AROFONSKY.
Výlet [film]. Režie Alice NELLIS.

Vedlejší tvůrce uvádíme v případě, že je to pro identifikaci citovaného zdroje důležité. Patří sem případní editoři, překladatelé, ilustrátoři apod. Jméno je uvedeno v přímém pořadí a příjmení se zapisuje velkými písmeny. V bibliografické citaci by měla být uvedena role vedlejšího tvůrce (např. Přeložil, Ilustroval apod.)

KUNDERA, M. Immortality. Translated from the Czech by Peter KUSSI.
STEEL, Alfred. Engineered plumbing design II. Revised by A. C. LAWS.
HERBERT, Zbigniew. Barbar v zahradě. Přeložil Josef MLEJNEK.

Pokud je dílo vydáváno pod pseudonymem, měl by být v bibliografické citaci uveden pseudonym. Je-li známo skutečné jméno autora, doporučujeme psát jej do hranatých závorek v přímém pořadí a ve 2. pádě.

STENDHAL.
BACHMAN, Richard [pseud. Stephena KINGA].
VRCHLICKÝ, Jaroslav [pseud. Emila Bohuslava FRÍDY]