Veřejná správa

Portál veřejné správy http://portal.gov.cz
Deník Veřejné správy http://www.dvs.cz/
Veřejná správa online http://vsol.obce.cz/
Egovernment http://www.egovernment.cz/
Informační systémy veřejné správy http://www.isvs.cz/
Internet ve státní správě a samosprávě http://www.isss.cz/
Parlament, vláda, samospráva  http://www.parlament-vlada.eu/
Informační systém o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz/usisvz/
časopis Veřejná správa http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-947101.aspx
časopis Obec a finance http://www.obecafinance.cz/
Moderní obec http://moderniobec.ihned.cz/

Finance, daně, účetnictví

Portál finanční poradce http://fpweb.ihned.cz/
Finance a úvěr http://journal.fsv.cuni.cz/
Finanční aktuality http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Financial-Update/Stranky/default.aspx
Finanční, daňový a účetní bulletin http://fdub.cz/
Finanční management http://financnimanagement.ihned.cz/
Finanční zpravodaj http://mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj.html

Daně a finance http://www.websee.cz/comeniusprint/index.php?id=10534
Daně a právo v praxi http://www.danarionline.cz/archiv/archiv-casopisu-DaP/
Daňový expert http://www.danarionline.cz/archiv/archiv-casopisu-dex/
časopis Daňový tip http://www.du.cz/dt/

Účetní kavárna http://www.ucetnikavarna.cz/
Svaz účetních http://www.svaz-ucetnich.eu/
časopis Účetnictví v praxi http://www.ucetnikavarna.cz/ucetnictvi-v-praxi/archiv-casopisu-uvp/