Zdroje na Univerzitě Tomáše Bati

Po malé rekapitulaci se můžete vrhnout do tajů informačních zdrojů. Nezapomínejte na to, že Wikipedie není považována za kvalitní vědecký zdroj! Zdroje uvedené v tomto kurzu jsou plně vyhovující pro vaše studium, jedná se o výběr, není možné zde uvádět veškeré internetové zdroje nebo časopisy.

U zdrojů sledujte: články, dokumenty, publikace, časopisy, knihovny, informační centra a odkazy. Struktura odkazových zdrojů je udělána tak, aby bylo možné orientovat se podle fakult a oborů na fakultách nebo podle jednotlivých vědních disciplín.

 

Základní zdroje pro vaše studium

knihovny, databáze na UTB, elektronické časopisy nebo kvalifikační práce

  • Katalog UTB Knihovna UTB - vyhledávání v katalogu si můžete zopakovat zde.
  • Licencované databáze UTB XERXES
    databáze, které Xerxes obsahuje naleznete zde

  • Elektronické časopisy UTB SFX – seznam impaktovaných časopisů a přístup do plných textů.
  • Bakalářské, diplomové práce THESES -obsahují odkaz i na práce z UTB
    kvalifikační práce z UTB naleznete v systému DSpace UTB http://digilib.k.utb.cz
  • Souborný katalog knihoven CASLIN

Volně dostupné časopisy

Ulrichsweb http://www.ulrichsweb.com/ informace o seriálech a ročenkách z celého světa, dostupné ze sítě UTB
Databáze EZB
http://ezb.nkp.cz/ volně dostupné časopisy prostřednictvím Národní knihovny ČR
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http://www.doaj.org/ abstrakty i plné texty
Genamic Journal Seek
http://journalseek.net/ oborově tříděné časopisy s volným přístupem

Některý zdroj nefunguje nebo něco důležitého chybí? Napište nám!