Modely a příklady citací - tištěné dokumenty

Monografická publikace (jednorázově vydané dokumenty)

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

Model citace pro monografii, která je dostupná i v digitální podobě (Digitalizovaná kniha se cituje stejně jako tištěná kniha. Navíc se uvádí informace o přístupu k digitalizované formě knihy uvedená např. formulací „Dostupné také z:“ (např. URL adresa, místo uložení CD apod.)

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.

WEINBERG, Steven. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta, 1998. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204-0700-6.

Záznam vícesvazkového díla bez primární odpovědnosti:
Lesnický naučný slovník. Praha: Agrospoj, 1994-1995. 2 sv. ISBN 80-7084-111-7 (1. sv.), ISBN 80-7084-131-1 (2. sv.).

Monografie dostupná také v digitální podobě:
ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT Press, 2000. ISBN 0-262-01180-8. Online vydání dostupné od roku 2005 také z: http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/

HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE. Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries, 2006. ISBN 90-6984-508-3. Digitální kopie ve formátu PDF dostupná také z (URN): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:7-isbn-90-6984-508-3-8