Výzkumné ústavy a centra

Ústav zemědělské ekonomiky a informací http://www.uzei.cz/
Česká akademie zemědělských věd http://www.cazv.cz/
Výzkumný ústav potravinářský http://www.vupp.cz/czvupp/
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský http://www.ukzuz.cz/
Státní zemědělská a potravinářská inspekce http://www.szpi.gov.cz/
Potravinářská komora české republiky http://www.foodnet.cz/

Agrární komora České republiky http://www.agrocr.cz/
Národní agentura pro zemědělský výzkum http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/
Česká technologická platforma pro potraviny http://www.ctpp.cz/

Výzkumný ústavu pivovarský a sladařský http://www.beerresearch.cz
Chmelařský institut Žatec http://www.chizatec.cz/
Výzkumný ústav rostlinné výroby http://www.vurv.cz/index.php?key=article&id=118
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž http://www.vukrom.cz/knihovna
Výzkumný ústav zemědělské techniky http://www.vuzt.cz/

Portály a  speciální databáze

Agronavigátor http://www.agronavigator.cz/
Agrární portál http://www.agris.cz/
Agroweb http://www.agroweb.cz/
Food Science Central FSTA http://www.foodsciencecentral.com/

Terminologický slovník http://www.agronavigator.cz/ts/
Databáze bezlepkových výrobků http://www.potravinybezlepku.cz/
Centrum pro databázi složení poravin http://www.czfcdb.cz/
Zemědělské portály v ČR http://www.nzpk.cz/zemedelske-portaly-v-cr/