Literární věda

Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/
Databáze českých literárních osobností http://clo.ucl.cas.cz/
Bibliografie http://isis.ucl.cas.cz/
Literárně vědný informační servis Bohemistika http://www.bohemistika.cz/
Portál české literatury http://www.czechlit.cz/
Portál Iliteratura http://www.iliteratura.cz/
Česká poezie 1700 knih konec 19. a počátek 20.stol. http://www.ceska-poezie.cz/cek/
Digitalizovaný archiv časopisů http://archiv.ucl.cas.cz/
Časopis Česká literatura http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/archiv
Zdigitalizované dokumenty http://kramerius.nkp.cz