Proč citovat?

Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen nalézt dokument,
z něhož jste čerpali. Citováním dokazujete vlastní znalost zpracovávaného tématu a jednáte v souladu
s Autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.)

Karel Jánoš uvádí 3 důvody, proč citovat:

  1. Ověření uvedených tezí – Pro odborné práce je důležitá návaznost na předchozí poznání, nelze psát práci bez základních pramenů a prostudování již provedených výzkumů. Citováním umožňujete nalézt teze, na nichž jste v práci stavěli, dáváte najevo návaznost na předchozí poznání a zabraňujete tak práci na již objeveném.
  2. Získání širšího kontextu ohledně dané tématiky – Při vědecké komunikaci je nezbytné uvést čtenáře do souvislostí, ve kterých svou práci provádíte. V dnešní době úzké specializace odborníků je důležité poukázat na význam a účel práce tak, aby mu mohli porozumět nejen specialisté v daném oboru.
  3. Informační etika – Ochrana intelektuálního vlastnictví a autorských práv.

Autorský zákon umožňuje použít výňatky z cizích děl v následujících případech:

  • v odůvodněné míře citace výňatků ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle
  • zařazení celých drobných zveřejněných děl do svého samostatného díla určeného k vyučovacím účelům pro objasnění jeho obsahu
  • užití zveřejněného díla v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím

Vždy je však nutné citovat!

Zejména při psaní závěrečné práce dáváte najevo svou schopnost práce s literaturou, což zahrnuje také správné citování. Práci bez jediné citace odevzdat nelze. :)


„Průměrná disertační práce není nic jiného, než přemisťování kostí z jednoho hrobu
do druhého.“ (J. Frank Dobie)