Psychologie

Knihovna Psychologický ústav AV ČR http://www.psu.cas.cz/library/
Knihovna psychologických a sociokulturních věd UK http://www.knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/
Unie psychologických asociací ČR http://www.upacr.cz/index.php?lng=cs&kap=society
Česká asociace studentů psychologie http://www.caspos.cz/
Psychologie – elektronický časopis ČMPS http://www.e-psycholog.eu/
časopis Československá psychologie http://cspsych.psu.cas.cz/index2.html
European Federation of Psychologist´s Associations http://www.efpa.eu/
International Union of Psychological Science http://www.iupsys.net/
American Psychological Assocation http://www.apa.org/pubs/databases/psycextra/index.aspx
Open-Access-Server der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie http://psydok.sulb.uni-saarland.de/

Historie

Historický ústav AV ČR http://www.hiu.cas.cz/cs/
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR http://www.usd.cas.cz/
Národopisná společnost http://www.narodopisnaspolecnost.cz/
Adresář muzeí http://www.cz-museums.cz/amg/faces/adresar/
Archivy v ČR http://archivnictvi.euweb.cz/
Národní archiv http://www.nacr.cz/
Moravský zemský archiv v Brně http://www.mza.cz/
Ústav pro studium totalitních režimů http://www.ustrcr.cz/
Knihovna Židovského muzea http://www.jewishmuseum.cz/cz/czlibrary.php
Časopis soudobé dějiny http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny
Časopis Historický obzor http://obzor.hyperlink.cz/ho.htm
Časopis Dějiny a současnost http://dejiny.nln.cz/archiv
Databáze Libri http://libri.cz/databaze.php
Monasterium – zdigitalizované archivní dokumenty  http://www.monasterium.net/