Zahraniční ekonomická data

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat
Euromonitor international http://www.euromonitor.com/
WHO- data and statistics http://www.who.int/research/en/
UNSD Statistics Databases http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
International trade and tariff data http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

Ekonomické portály

Oficiální portál pro podnikání a export http://www.businessinfo.cz/
Ihned Ekonomický a zpravodajský server Hospodářských novin  http://ihned.cz/
Portál Euroekonom http://www.euroekonom.cz/
Ekonomický server ČTK http://www.financninoviny.cz/
Data information http://www.datamonitor.com/
Manager Web http://managerweb.ihned.cz/
E15 http://www.e15.cz/
Bankovnictví http://bankovnictvi.ihned.cz/
Czech business and Trade http://www.doingbusiness.cz
Auco Czech EconomicReview http://auco.cuni.cz/
Scientia et Societas http://www.sets.cz/

Časopisy

Acta Oeconomica Pragensia http://www.vse.cz/aop/index.php
Ekonomické studie a analýzy VŠFS http://www.vsfs.cz/?id=1042
Ekonomie a Management http://www.ekonomie-management.cz/
Ekonom http://ekonom.ihned.cz/
Euro http://www.euro.cz
Profit http://www.profit.cz/
Politická ekonomie http://www.vse.cz/polek/
CIO Business World http://businessworld.cz/
Business Spotlight http://business-spotlight.ihned.cz/