Portály k podpoře vzdělávání a informování odborné veřejnosti

Ústav pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz
Školský vzdělávací a informační portál www.edu.cz
Ministerstvo školství ČR www.msmt.cz
Výzkumný ústav pedagogický Praha www.vuppraha.cz
Metodický portál pro rámcoý vzdělávací program http://rvp.cz/
Česká školní inspekce http://www.csicr.cz
Předškoláci http://www.predskolaci.cz

Další zdroje

Statistická ročenka školství 2009/2010 – výkonové ukazatele http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
Vývojové ročenky Školství v ČR http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vyvojova-rocenka
Vyhlášky, výklady, směrnice, věstníky http://www.msmt.cz/urednik
Koncepce a informace o vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani
Dokumenty české školní inspekce http://www.csicr.cz/cz/dokumenty
Školský vzdělávací a informační portál http://www.edu.cz/node/11
EURYDICE – síť o vzdělávání v Evropě http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
Dokumenty Evropské komise http://ec.europa.eu/news/culture/110222_cs.htm

Nakladatelství pedagogické literatury

Paido http://www.paido.cz/
Nakladatelství Fraus http://ucebnice.fraus.cz/
Portál http://www.portal.cz/
Grada Publishing http://www.grada.cz/

Pro předškoláky

Zdroje pro učitelství MŠ ke stažení pdf, doc
E-knihy pro předškoláky http://www.predskolaci.cz/?page_id=12017
Rádio Pohádka http://www.abradio.cz/radio/46/radio-pohadka/
Pro tvořivé děti http://www.omalovanka.com