Zdroje pro umění

Databáze pro umění naleznete zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

 

Architektura

Knihovny ČVUT (České vysoké učení technické v Praze) http://knihovny.cvut.cz/uvod/
Ústřední knihovna VUT Brno (Vysoké učení technické v Brně) http://www.vutbr.cz/uk
Portál pro umění a architekturu http://art.jib.cz/
Archi Web http://www.archiweb.cz/
Architektura online http://www.earch.cz/

Výtvarné umění a grafika

Portál pro umění a architekturu http://art.jib.cz/
Informační systém abART  http://abart-full.artarchiv.cz/
Archiv výtvarného umění http://www.artarchiv.cz/
Ústav dějin umění AV ČR http://www.udu.cas.cz/cs/
ArtBohemia http://www.artbohemia.cz/
Asociace muzeí a galerií ČR http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/amg/titulni

Fotografie

Československá fotografie http://www.csfotografie.cz/
Digitální fotomagazín http://www.digifotomag.cz/
Fotografování http://www.fotografovani.cz/
World Photography organisation http://www.worldphoto.org/