Zdroje pro techniku

stavitelství, strojírenství, chemie, elektrotechnika, biomedicína, ICT, průmyslové materiály…
=> standardizace, látky, výroba, přístroje, zboží, design, procesy, postupy, konstrukce, výzkum, věda

Databáze pro techniku dostupné zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

 

Knihovny

Národní technická knihovna (NTK) https://www.techlib.cz/cs
Knihovny ČVUT http://knihovny.cvut.cz/uvod/
Ústřední knihovna VŠCHT  http://knihovna.vscht.cz/
Ústřední knihovna VUT Brno  http://www.vutbr.cz/uk
Ústřední knihovna VŠB TU Ostrava  http://knihovna.vsb.cz/

Portály po vědu a výzkum

Oborová brána Technika http://tech.jib.cz/
Portál pro vědu http://www.veda.cz
Informační systém výzkumu a vývoje ČR http://aplikace.isvav.cvut.cz/prepareProjectForm.do
Grantová agentura České republiky http://www.gacr.cz/
Akademie věd ČR – Věda a výzkum v EU http://ei.avcr.cz/
CORDIS Research and Development Service http://publications.europa.eu/cordis/index_cs.htm
NTIS National Technical InformationService http://www.ntis.gov/
VTRC Virtual Technical Reports http://www.lib.umd.edu/ENGIN/TechReports/Virtual-TechReports.html
E-print Network http://www.osti.gov/eprints/