Zdroje pro sociální vědy

Databáze dostupné zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

 

Specializované knihovny

Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy http://knihovna.fsv.cuni.cz/
Knihovna psychologických a sociokulturních věd UK http://www.knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/
Sociologický ústav AV ČR http://www.soc.cas.cz/info/cz/6/Publikace-a-periodika.html
Český sociálněvědný datový archiv http://archiv.soc.cas.cz/

Sociologie a Gender

Knihovna gender studies http://www.genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml
Gender http://www.genderonline.cz/
Gender studies http://www.genderstudies.cz/
Sociologický časopis http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu
Demografie http://www.demografie.info/

Sociální práce a sociální studia

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR http://www.uzis.cz
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí http://www.vupsv.cz/
Sociální revue http://socialnirevue.cz/
Server Pečující http://www.pecujici.cz/prirucky.shtml
časopis Sociální práce http://socialniprace.cz/
časopis Sociální studia http://socstudia.fss.muni.cz/