Zdroje pro lingvistiku a jazyky

Odkaz na databáze zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

Fakulty vysokých škol se zaměřením na lingvistiku nebo filologii a jejich knihovny:
Ústav lingvistiky a ugrofinistiky http://ulug.ff.cuni.cz/knihovna.php
Německá knihovna Univerzity Palackého Olomouc http://www.germanistika.cz/nemecka-knihovna.html
Anglická knihovna MZK http://www.mzk.cz/studovny/zahranicni-knihovny/anglicka-knihovna

Goethův institut v Praze http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/bib/csindex.htm
Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php
Lingvistika a bohemistika http://bohemistika.xf.cz/
Kognitivní lingvistika http://cogling.info/
Český národní korpus http://ucnk.ff.cuni.cz/
Centrum zpracování přirozeného jazyka http://nlp.fi.muni.cz/cs/nlpc
Slovník osobností jazykovědné bohemistiky http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm
Vokabulář webový http://vokabular.ujc.cas.cz/
Stylistický web http://www.phil.muni.cz/stylistika/
Bohemica http://www.bohemica.com/

Časopisy

Časopis Proudy pro filology http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/
Naše Řeč http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php
Linguistica online http://www.phil.muni.cz/linguistica/issues.html
Philologica http://philologica.net/