Zdroje pro lékařství

Odkaz na lékařské databáze zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

Národní lékařská knihovna http://www.nlk.cz/
Lékařské knihovnyhttp://knihovny.net/default7.htm

Česká lékařská komora http://www.lkcr.cz/
Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz
Solen Medical education http://www.solen.cz/
První český zdravotnický portál Medicina http://www.medicina.cz/
Světová zdravotnická organizace v ČR http://www.who.cz/
Medical tribune http://www.tribune.cz/
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR http://www.uzis.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví http://www.ipvz.cz/
U.S. National Library of Medicine http://www.nlm.nih.gov/
Cochrane Collaboration http://www.cochrane.org/
International Classification of Diseases http://www.who.int/classifications/icd/en/

Časopisy

Časopis české lékařské společnosti http://www.cls.cz/casopisy-clsjep
Scripta Medica http://www.med.muni.cz/biomedjournal/
Zdravotnické noviny http://www.zdn.cz/
Sestra http://www.zdn.cz/archiv/sestra/covers
Časopis moderního ošetřovatelství http://www.florence.cz/