Zdroje pro humanitní vědy

Tyto vědy se zabývají člověkem a společností, částečně se z nich vydělily tzv. vědy sociální, které se zabývají interakcí člověka a společnosti či prostředí.
teologie a religionistika, právo, historie, literární věda, psychologie, filozofie, estetika, archeologie, etnologie, etika, heraldika, genealogie, vexilologie aj.

Odkaz na databáze pro humanitní vědy naleznete zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

 

Právo

Databáze Beck online přístupná pro UTB http://www.beck-online.cz/
Knihovna právnické fakulty http://knihovna.prf.cuni.cz/
Ústav státu a práva Av ČR – Knihovna http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=25
Dokumenty českého a slovenského parlamentu http://www.psp.cz/eknih/index.htm/
Přístup k právu Evropské unie http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
Soudní dvůr Evropské unie http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Epravo http://www.epravo.cz/v01/

Monitor právnických časopisů http://www.ipravnik.cz/cz/monitor-casopisu/default.aspx
Časopis pro právní vědu a praxi http://www.law.muni.cz/content/cs/cpvp/
European Center For Comparative Commercial and Company Law http://www.c-law.org/index.php
Encyklopedie práva a ekonomie http://www.findlaw.com
International Legal Research Guide http://www.ilrg.com
The World Law Guide http://www.lexadin.nl/wlg/courts/nofr/courts.htm