Zdroje pro chemii

Odborné databáze pro chemii naleznete zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

 

Výzkumná pracoviště

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR http://www.jh-inst.cas.cz/www/
Ústav analytické chemie AV ČR http://www.iach.cz/
Česká společnost chemická http://www.csch.cz/
Výzkumný ústav anorganické chemie http://www.vuanch.cz

Časopisy

Chemické listy, Chemistry Views… http://www.csch.cz/casopisy-csch
Bulletin Asociace českých chemických společností http://chemicke-listy.cz/Bulletin/
Chemical week http://www.chemweek.com/home/
Collection of Czechoslovak Chemical Communications http://cccc.uochb.cas.cz/
Chemický vzdělávací portál http://chemie.gfxs.cz/
Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/
Chemické konference a setkání http://konference.drasar.com/