Zdroje pro ekonomii

Licencované databáze pro ekonomii zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

Knihovny - odborných knihoven pouze s tématikou ekonomickou není mnoho. Knihovna českého statistického úřadu http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/knihovna a Odborná knihovna Ministerstva financí ČR http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/odborna-knihovna jsou spíše výjimkou.

Dobré je se zaměřit na univerzitní knihovny, tam kde se ekonomie či ekonomika studuje:
Knihovna Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE)  http://ciks.vse.cz/
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně http://katalog.mendelu.cz
Středisko vědeckých informací – knihovna MUNI http://www.muni.cz/econ/569840
Knihovna UTB Zlín http://katalog.k.utb.cz

Pro ekonomické využití dobře slouží specializované báze se statickými a firemními informacemi. Patří sem zejména statistické úřady věstníky a adresáře firem či různé analytické zprávy. Téma je rozvedené také v kurzu Šedá literatura: Statistická data, Firemní informace.

Obchodní rejstřík          http://www.justice.cz/or
Obchodní věstník          http://ov.ihned.cz
Živnostenský rejstřík   http://www.rzp.cz
Český statistický úřad  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
Data Grantové agentury ČR  http://www.gacr.cz/