Metoda „Vím, Chci vědět a Dozvěděl jsem se“

Tato metoda je metodou kritického myšlení. Dokáže vám říci, co již o tématu víte (a tím pomoci s výběrem toho, co je třeba se naučit a co lze přeskočit). Zároveň pomáhá si určit, co od textu očekáváte, co si přejete poznat (Chci vědět). Klasické shrnutí pak spadá pod Dozvěděl jsem se.

Vše funguje v jednoduché tabulce.

Vím Chci vědět Dozvěděl jsem se
Zde vypíšete vše, co již
o tématu víte.
Před samotným učením si
v bodech sepište, co se chcete dozvědět.
Nakonec si vyplňte tuto kolonku. Zjistíte tak, co jste se naučili, co je třeba přečíst znovu a co je třeba dohledat jinde.

Metoda NEANA

Jedná se o velmi efektivní metodu, kterou vymyslel David Gruber a znamená NEstudovat A NAstudovat. Smyslem celé metody je, že mozku namluvíte, že nestudujete. Naopak se stáváte učitelem, který tvoří test pro své žáky. Postupně tedy procházejte materiály k naučení a tvořte z nich obsáhlé testy pro své žáky. Zcela bez obav se můžete navíc bavit tím, jak budou vaši žáci překvapeni, že jim dáváte test. Otázky volte dokonale. Je třeba dávat také pozor na to, aby nebyla žádná otázka dvojznačná. Svým způsobem vlastně nestudujete, ale učivo hravě zvládnete!

Tato metoda je poměrně účinná, opravdu si toho během tvorby testu dost zapamatujete. Je třeba dát do testu vše důležité, můžete vytvářet i různé typy otázek (volně tvořená odpověď, testová otázka, doplňovačka apod.) Lze použít i nějaký online nástroj (hledejte „quiz maker“). Výhodou této metody je, že si vytvořené testy s odstupem času můžete sami vyplnit, nebo je vypracovávat pořád dokola. Takže si vlastně připravíte materiál do budoucna.


Vytvořené testy si můžete vyměňovat se svými spolužáky. Každý připraví různé otázky, což se může při procvičování hodit. Těm, kteří mají dominantní vizuální paměť, doporučujeme testové otázky barevně odlišovat nebo test jakkoliv vizuálně odlišit.