IVA je portál informační výchovy pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, který připravila Knihovna UTB. Má sloužit především studentům a vyučujícím jako zdroj informací a materiálů z oblasti informační výchovy
i příbuzných témat. Obsah webu je k dispozici pod licencí Creative Commons, která umožňuje sdílení, úpravu a využití pro nekomerční účely.

Portál je rozdělen do kurzů, které jsou navrženy podobně jako prezentace. Uživatelé tak mají možnost prohlížet jednotlivé slidy a zobrazit si informace, které potřebují. K dispozici je také full textové vyhledávání, které umožňuje prohledávat jak celý web, tak i jednotlivé kurzy. Na konci každého kurzu najdete materiály ke stažení, které můžete dále použít např. při výuce.

Najdete-li na portále chybu nebo nepravdivé tvrzení, chtěli byste něco doplnit, nebo máte jakékoliv jiné připomínky, neváhejte se obrátit na tvůrce kurzů. Jejich emailové adresy se zobrazují vždy pod konkrétním slidem.