Pokud byste měli zájem o více informací týkajících se metod tvůrčího psaní, doporučujeme přečíst si práci Pavly Pazderníkové: Tvůrčí psaní a vědecká práce: Využití tvůrčích technik při přípravě, psaní a prezentaci odborného textu nebo publikaci od pana doktora Zbyňka Fišera knihu Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001.

Můžete vyzkoušet i další techniku s názveSynektika. Synektika pracuje s analogiemi a metaforami. Funguje i tam, kde není možné uplatnit velkou fantazii. Myšlenkou metody je víra, že lze spojit cokoliv, jakkoliv odlišného. Postupujte takto:

  1. popište problém (například „ruší mě hluk z ulice“)
  2. vytvořte analogie co neodlišnější (řev motorů, vrtačka u zubařky)
  3. vytvořte analogie k vaší osobě (volám o pomoc, zpívám dost nahlas)
  4. vytvořte analgie fantastické (boj obrů, pohybuji se díky hluku)
  5. vytvořte analogie emoční (velký třesk, konec světa)
  6. zanalyzujte (zkuste najít řešení ke všem analogiím, např. boj obrů = dohoda nebo si vezmu štít)
  7. řešení aplikujte na výchozí problém (vezmu si štít → budu se učit jinde, izoluji místnost; zkusit boj ukončit dohodou → vyříkám si problémy v rodině)

V neposlední řadě doporučujeme i metodu SCAMPER neboli Osbornovy otázky. Tato metoda je pojmenována po Alexi Osbornovi, otci brainstromingu.

S – Substitute (nahraď) Jakou část řešení můžete nahradit? Co se dá vyměnit? Můžete použít něco nového a originálního.
C – Combine (kombinuj) Je možné spojit některé fungující části řešení dohromady?
A – Adapt (přizpůsob) Jaká změna může pomoci vyřešení problému? Lze využít fungující řešení z jiného oboru/jiné práce?
M – Modify (uprav) Můžete něco změnit na současném řešení? Funkci, tvar, cokoli… Lze něco přidat, nebo naopak ubrat?
P – Put to another use (použij k něčemu jinému) Lze aktuální řešení využít i jinak? Kdo by to mohl využít?
E – Eliminate (odstraň) Co se stane při omezení některých částí? Můžete vypustit prvek, který se obvykle používá?
R – Reverse (přeskup) Co je možné přeskupit? Obraťte všechno naopak, vzhůru nohama. Podívejte se na řešení z jiného úhlu.