Jak správně citovat

a odkazovat na citace v textu

Při psaní odborného textu jakéhokoliv typu se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž jste při psaní textu čerpali. Uvádění bibliografických citací je povinné a je zakotveno jak v zásadách informační etiky, tak v autorském zákoně. V kurzu „Jak správně citovat“ se dozvíte více o citační etice a metodách citování. Zároveň nabízíme i přehledný výklad z mezinárodně platné normy ISO 690 a příklady správného citování. Představíme také některé nástroje na generování a správu citací.

Tento materiál je poměrně rozsáhlý a obsahuje všechny zásady správného citování. Pokud jste však v umění citovat již zběhlí, postačí vám stručný citační tahák, který obsahuje základní modely pro citování a příklady, kterými se můžete řídit. Tahák jednoduše vytisknete a složíte do formátu, který se vám vejde do každé tašky!

Obsah:

Citační etika | Obecné zásady citování | Metody citování literatury | Odkazy na citace v textu | Úprava abecedního seznamu bibliografických citací | Sekundární citováníStruktura bibliografické citace | Pravidla a prvky bibliografické citaceCitační tahák | Modely a příklady citací – tištěné dokumenty | Modely a příklady citací – elektronické dokumenty | Další příklady citací | Ke stažení | Použité zdroje