Brainwritting a tvůrčí psaní

když nevíte jak dál

Pokud píšete seminární nebo závěrečnou práci a nevíte jak dál, můžete vyzkoušet metodu brainwrittingu nebo některou z metod tvůrčího psaní.

Pomoci vám může např. spojování zdánlivě nespojitelných věcí. Stačí si vzít nějakou pohlednici, obrázek z kalendáře, fotografii a tento obrázek spojit s problémem, který řešíte (např. nějakou kapitolu v diplomové práci). Vše závisí na vašem úhlu pohledu, na tom, jak překonáte tradiční vnímaní (typu „kreslená postavička a diplomka (ne)jdou k sobě“). Vezměte si tedy pohlednici či nějaký obrázek a napište cokoliv, co vás napadne v souvislosti s tématem práce, přičemž se můžete (a to je chtěné) držet obrázku a asociací, které vás k němu napadají.

Ukázka: Téma kapitoly je Internetový marketing… Tady Pipi dlouhá punčocha je jako zákazník, který převzal kontrolu nad lodí, piráti prostě jen pozorují, co dělá a udržují kurz podle ní. Každý z nich vypadá úplně jinak, jsou to prostě různí zákazníci. A dole, to je konkurence, vodní hadi, co se snaží moji Pipi přetáhnout na svou stranu, jen čekají, až udělám chybu, loď se zakymací a mají je! Navíc má ten had takový mazaný výraz, takže musím dát pozor, abych byla lepší a udržovat si svou reputaci, aby byla Pipi loajální k mé lodi. Na lodi totiž platí úplně jiná pravidla než na souši, že? Stejně jako na internetu platí jiná pravidla než v klasických metodách marketingu. A navíc je dobře vidět má pirátská vlajka, můj brand. Chlapec vypadá dost spokojeně, je to můj loajální zákazník, můj influencer. Slíbila jsem Pipi poklidnou plavbu, takže pokud se moře rozbouří, budu to s ní muset nějak komunikačně zvládnout. Já jsem ten, kdo řídí vztah se svým zákazníkem. A nesmím Pipi pustit
k dalekohledu, aby mě náhodou nepřepnula, musím být mazaná, jako pirát s dýmkou. A asi koupím Pipi novou punčošku, jako benefit.

Vidíte? Hned můžete do kapitoly zahrnout odlišnosti mezi internetovým
a klasickým marketingem, řízení vztahu se zákazníkem, online reputaci…