Databáze ERIC je nejvýznamnějším informačním zdrojem pro oblast pedagogiky, výchovy a vzdělávání. Systém je bibliografické povahy, avšak v poslední době roste počet dokumentů, které jsou k dispozici plnotextově. V současnosti obsahuje databáze více než 1.3 milionu bibliografických záznamů.

Přejít na tuto databázi

PsycINFO je prestižní databáze Americké asociace psychologů (APA) a pokrývá světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech – psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii – Journal Coverage List.

Přejít na tuto databázi

Teacher’s Reference je volně dostupný zdroj. Nabízí abstrakta asi 280 časopisů s pedagogickou tématikou.

Přejít na tuto databázi

Elektronické časopisy od vydavatelství Emerald tvoří velmi cennou kolekci titulů zejména pro oblast managementu, ekonomiky, sociálních věd, ale i knihovnictví a mnoha dalších disciplín.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky