Art Source pokrývá umělecké aspekty oborů archeologie, architektury, historie umění, urbanistiky, malířství, průmyslové grafiky, filmu a fotografie a dalších oborů. Obsah databází je získáván z více než 500 světových periodik - v celé řadě jazyků a z dalších dokumentů, jako jsou např. muzejní publikace.

Přejít na tuto databázi

Elektronická verze Grove Art Online zahrnuje 34 svazkovou encyklopedii The Dictionary of Art (vyšla v roce 1996), která pokrývá výtvarné a dekorativní umění.

Přejít na tuto databázi

ARTbibliographies Modern je jediná světová bibliografie zaměřená speciálně na abstrahování literatury o moderním a současném umění z celého světa – Source List. Umožňuje rychlý přístup k uměleckým časopisům, muzejním bulletinům, katalogům výstav, knihám, esejům a disertačním pracím pokrývajícím umění 20. století.

Přejít na tuto databázi

Design And Applied Arts Index (DAAI) je hlavním informačním zdrojem v oblasti designu a užitého umění v celosvětovém měřítku.

Přejít na tuto databázi

Avery Index to Architectural Periodicals (CSA) zpřístupňuje bibliografické informace z oborů architektury a designu.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky