IEEE Xplore obsahuje 2 634 456 plnotextových dokumentů, článků z časopisů, sborníků z konferencí, norem, knih, vzdělávacích kurzů aj.

Přejít na tuto databázi

Knovel je online informační zdroj, který pomáhá zejména inženýrským, ale i dalším oborům, inovovat a rychleji řešit komplexní problémy.

Přejít na tuto databázi

SpringerLink je jednou ze světově nejvýznamnějších online služeb pro oblast vědy, techniky a medicíny.

Přejít na tuto databázi

ArXiv.org je elektronický archiv úplných textů vědecké literatury typu preprintů a postprintů, vědeckovýzkumných či technických zpráv a výjimečně také disertací.

Přejít na tuto databázi

CiteSeerX, původně s názvem CiteSeer, je digitální knihovna vědecké literatury primárně zaměřená na oblast počítačové a informační vědy.

Přejít na tuto databázi

Webová služba IOP Electronic Journals zpřístupňuje přibližně 50 titulů časopisů vydávaných nakladatelstvím IOPP. Zahrnuto je 11 základních oblastí fyziky.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky