Prestižní databáze APA PsycINFO pokrývá světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech.

Přejít na tuto databázi

JSTOR představuje špičkovou on-line databázi z humanitní oblasti.

Přejít na tuto databázi

Oxford University Press je tradičním vydavatelem el. časopisů. Naše univerzita má předplacené kolekce Social Sciences a Humanities.

Přejít na tuto databázi

Databáze Cambridge Journals Online umožňuje přístup k produkci Cambridge University Press.

Přejít na tuto databázi

SSRN je bibliografická databáze, která se zabývá veškerými obory sociálních věd.

Přejít na tuto databázi

Elektronické časopisy od vydavatelství Emerald tvoří velmi cennou kolekci titulů také pro oblast sociálních věd.

Přejít na tuto databázi

Plná velikost infografiky